Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

CenterPartiet vender sig mod nationalisering af børnenes tid

Af Per Schultz-Knudsen, landsformand, CenterPartiet

Selv om det nye skoleforlig, som regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har præsenteret, indeholder mange elementer, som tydeligt er inspireret af uddannelsesprogrammet ”Uddannelse – Lige muligheder for alle”, som CenterPartiets etableringsgruppe vedtog allerede i maj 2009, må CenterPartiet afvise det.

For CenterPartiet er det vigtig at sikre alle lige muligheder, men også at sikre alle mulighed for selv at tage ansvar for deres eget og deres børns liv og udvikling. Derfor vender CenterPartiet sig mod regeringens forsøg på at nationalisere børnenes tid og begrænse forældrenes indflydelse på deres egne børns udvikling.

Ganske vist er det positivt, at kravet til det timetal, som børnene skal befinde sig på skolen, er blevet sænket i forhold til regeringens udspil om en heldagsskole. Men det overordnede ønske om nationalisering af børnenes tid skinner igennem, når forligspartierne gør lektiehjælpen frivillig, men samtidig kræver, at de elever, der ikke vil gøre brug af lektiehjælpen, skal blive på skolen og lade sig aktivere på anden måde. Vel at mærke en måde, som det offentlige ved skoleledelsen bestemmer, i stedet for at give børnene råderum til fx at deltage i fællesskaber i frivillige organisationer, som idrætsklubber, spejdere eller andre aktiviteter, som har deres interesse.

CenterPartiet synes, at det er fint, at skolerne får pligt til at tilbyde lektiehjælp til eleverne, således at de børn, der ikke kan få tilstrækkelig lektiestøtte i hjemmet, ikke lades i stikken. Men CP vender sig imod at straffe børn, der gerne vil lave lektie sammen med deres forældre, ved at tvinge dem til at tilbringe tid på skolen, mens kammeraterne får lektiehjælp.

CenterPartiet har siden 2009 ønsket, at folkeskolen skal være med til at danne en helhed og skabe hele mennesker. Der bør ikke være nogen, som vælger den eneste rigtige indlæringsmetode for eleverne. De skal via egen nysgerrighed prøve forskellige arbejdsformer af. Så vil de vælge det, som interesserer dem. Lærere og pædagoger bør observere børnene, og hvorledes de lærer bedst. Ud fra dette og i dialog med eleverne bør undervisningen tilrettelægges og undervisningsmaterialer udvælges. Frivillighed og interesse giver nysgerrighed og motivation for at lære mere. Det giver en opadgående spiral og en selvindsigt, der udvikler børnenes identitet, hvilket vil optimere elevens læringsmønstre og evne til at klare forskellige situationer langt ind i voksenlivet.

Læs mere om CenterPartiets uddannelsespolitik

Der er lukket for kommentarer.