Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Hvor er politikken og menneskers hverdag henne på den politiske dagsorden?

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Igen overskygger blokpolitik og personfnidder-fnadder hele den øvrige politiske dagsorden. Tilliden til ledende politikere svækkes og befolkningen nærer dyb mistillid til disse politikere. Er det dén form for politik vi vil have herhjemme?

Jeg vil ikke. Politik må og skal dreje sig om debat, dialog og altså om indholdet af politikken mere end om den enkelte politiker og de enkelte partiers krisehåndteringsstrategier – dertil er indholdet af politikken og de konsekvenser de førte og kommende nye tiltag får for os danskere alt for betydningsfulde.

Økonomisk krise. Nedskæringer. Skoler lukkes. Mange børn og unge mistrives. For få lærepladser til unge. Manglende boliger til studerende. Stigende arbejdsløshed. Dagpenge og kontanthjælpsmodtagere må gå for lud og koldt vand. Mange ældre behandles uanstændigt. Hjemmehjælpere kontrolleres. Udkantsområder og landsbysamfund isoleres. Love, der kan forhindre mennesker, som elsker hinanden, i at blive gift er foreslået osv. Er det det, vi vil?

Alt dette overskygges af antallet af møder vores udenrigsminister deltager i. I den anden blok skal vi høre om statsministerkandidatens mands skatteforhold, og om hun og manden snyder i skat. Jo det har stor betydning, om borgerne kan stole på ledende politikere eller ej. Det skulle være en selvfølge, men er det åbenbart ikke.

Når det ikke er en selvfølge, kommer det til at overskygge og erstatte alt andet på den politiske dagsorden. Jeg forstår mistilliden i befolkningen og har da også selv adskillige gange påpeget min egen ditto. Politikerne kan med fordel melde klart ud, være åbne og ærlige og holde deres sti ren – til gavn for sig selv, men meget vigtigere – til gavn for tilliden, demokratiet og den befolkning de repræsenterer.

Blokpolitik og personfnidder-fnadder fylder for meget, er direkte skadelig og trækker fronter og modsætningsforhold op frem for at søge samarbejde om at føre en politik, der gavner demokratiet og borgernes hverdag. Blå og rød stue skal nærmest pr. definition være uenige, uanset hvad det drejer sig om, og uanset hvor hensigtsmæssigt et forslag måtte være.

Jeg vil et samfund, hvor åbenhed, ærlighed og tillid er en selvfølge, og indholdet af politikken er vigtigere end personerne og partierne, der skal beslutte den.
Derfor er jeg med i et parti, som ikke vil deltage i blok- og karrierepolitik.
Et parti, hvis politik ikke er bundet op på gamle ideologier og modsætningsforhold, men på bl.a. menneskesyn, ligheder og at skabe samarbejde og gode løsninger med andre partier, uanset om de er i rød eller blå blok.
En politisk beslutning afhænger af indholdet og den gavn, det vil tilføre borgerne i hverdagen.

Der er lukket for kommentarer.