Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Ingen besparelser på folkeskolerne

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, HB-medlem:

I Silkeborg Kommune tales der om, at seks skoler skal lukkes for at overholde et urealistisk stramt budget. Skal børn stuves sammen i klasselokalerne – som “bur-børn”?

Kan vi gøre andet, end vi plejer? (besparelser) – Tænke langsigtet og investere i folkeskolerne? – Nedbringe klassekvotienterne, så de nærmer sig kvotienterne på private skoler, minimere lærernes administrative opgaver og øge antallet af lærere/voksne? Kan vi investere i lærernes uddannelse, efter- og videreuddannelse for de mange, der har et ønske/behov for det? Kan vi undervise eleverne på deres eget niveau? I hvert fald er det noget af det, der øger mulighederne for læring.

CenterPartiet vil en folkeskole for alle børn i Danmark. En folkeskole, hvor alle børn trives, udvikles og forbliver hele mennesker. CenterPartiet vil, at børn tages alvorligt, oplever at vi har tid til at lytte, at vise nærvær, empati og engagement. Når de mødes på denne måde med respekt, engagement, empati og nærvær, udvikler de selvtillid, selvfølelse og selvværd. De udvikler en positiv identitet og lære at begå sig socialt.

Børnene bliver nemlig ikke, hvad vi siger, de skal blive (i flot formulerede visioner). De bliver, hvad vi i handling viser dem.
Tilbyder vi dem 6-8 timer dagligt i forfaldne bygninger, med utidssvarende lærebøger, over 30 elever i en klasse med kun én lærer – uden tid til og mulighed for individuelle hensyn og nærvær, så viser vi dem også, at mennesker ikke er værd at interessere sig for – at de skal være sig selv nærmest, at kun økonomi og karakterer tæller. Nærvær, empati, sociale færdigheder er ubetydelige, og livet er èn stor konkurrence.

Kan netop tryghed, nærvær, empati og anerkendelse være værd at påskønne også i handling? Kan disse være grundlæggende for mulighederne for læring? Kan det betyde fagligt stærkere elever ved afgangsprøverne? – Nedbringe antallet af elever, der sendes til specialundervisning? -Færre ensomme børn og unge? – Være kriminalitetsforebyggende? – Medføre hele harmoniske og selvstændigt tænkende individer? Har vi råd til ikke at investere i folkeskolerne?

CenterPartiet mener, at vi kan tilbyde alle vores børn alt, hvad de har behov for, hvis vi vil. Det er et spørgsmål om prioritering. Nogle prioriterer, at vi bliver blandt de 10 rigeste lande i verden. Det gør CenterPartiet ikke, for det har store konsekvenser menneskeligt. CenterPartiet vil ikke lukke folkeskoler – tværtimod – vi vil tilføre resurser til at udvikle de eksisterende skoler i dialog og samarbejde med børn, forældre, lærere, pædagoger, psykologer, socialrådgivere.

Der er lukket for kommentarer.