Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Tudetossede besparelser

Af Per Schultz-Knudsen, lands- og kommuneformand, Randers:

Sjældent har man set så tudetossede offentlige besparelser, som dem et flertal af byrådspolitikere i Randers har sagt god for på børn og unge-området. Magen til ekstrem kortsigtet løsning skal man lede længe efter.

Beregninger, som CenterPartiets politiske udvalg har foretaget, viser, at en øget indsats her og nu i form af pædagogisk døgnhjælp til familier med udsatte børn og unge på langt sigt kan medføre en økonomisk besparelse, idet det offentlige undgår følge-udgifter i form af fx socialhjælp, når den unge bliver voksen, eller en øget bekæmpelse af kriminalitet.

Randers Kommune vælger nu at gå i den stik modsatte retning. Vel vil kommunen få besparelser i år og de nærmeste par år, men regningen skal betales engang – og da med renters renter.

Under efterårets valgkamp afviste CenterPartiet at gennemføre besparelser udelukkende ud fra en sammenligning af, hvad Randers Kommune brugte på området i forhold til andre kommuner. CenterPartiet opfordrede i stedet til, at der blev gennemført en analyse af effekten af Randers Kommunes indsats overfor udsatte børn og unge i forhold til andre kommuners indsats. Hvis effekten var ens, skulle Randers naturligvis vælge den billigste løsning, men ikke hvis Randers’ øgede udgifter kunne måles på den unges mulighed for at klare sig i voksenlivet.

Men det blev afvist af partier som V, S, K og DF, der alle åbenbart mente, at kommunens økonomi er vigtigere end udsatte børns og unges fremtid.

Efter CenterPartiets opfattelse er det forkasteligt på den måde at lade samfundets svageste betale for effekten af regeringens og DF’s skattestop. CenterPartiet vil derfor være talerør for dem, der ikke selv har overskud til at protestere mod overgreb.

Desværre har CenterPartiet ikke i øjeblikket en stemme i Randers Byråd, men på de udsatte børns og unges vegne opfordrede jeg på forhånd alle ansvarlige byrådsmedlemmer til at stemme imod de foreslåede besparelser.

Der er lukket for kommentarer.