Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

De mange må bøde for de fås fejl

Af landsformand Per Schultz-Knudsen:

Dansk Folkeparti fortsætter sammen med Venstre og Konservative med at lovgive ud fra filosofien om kollektiv afstraffelse: Når de få overtræder loven eller ikke lever op til forventningerne, skal de mange bøde herfor.

Senest så vi det med Dansk Folkepartis krav i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Fordi en lille håndfuld irakere, der har fået asyl i Danmark, misbruger den danske gæstfrihed og hæver offentlig støtte, samtidig med at de har indtægter som parlamentarikere i deres hjemland, bliver nu alle ældre, som vil opholde sig mere end to måneder i udlandet, straffet med et krav om, at de skal melde det til kommunen, hver gang de rejser ud.

Dermed fortsætter VKO den hidtil førte politik med at straffe en større befolkningsgruppe kollektiv, blot fordi nogle få forsøger på mere eller mindre kreative måder at snyde samfundet.

Et andet eksempel er madordningen i daginstitutionerne, som er blevet indført, fordi nogle få forældre ikke magter at give deres børn en ernæringsrigtig madpakke med hver dag. I stedet for at hjælpe de få familier, fx ved at pædagogerne i daginstitutionen får mulighed for at give de berørte børn noget ordentligt mad, straffes alle forældre ved at få frataget muligheden for selv at smøre deres børns madpakke.

Det er signalpolitik, som blot fører ulemper med sig for en lang række personer.

CenterPartiet ønsker i stedet at målrette den politiske indsats, så de, der har behov for hjælp, hjælpes, og de, der misbruger det offentliges tillid, straffes, mens alle andre får lov til at leve, som de selv ønsker uden at skulle straffes for andres forseelser.

Der er lukket for kommentarer.