Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Madordning i Mariagerfjords daginstitutioner

Af Tonny Nielsen, forælder til barn i Oue Naturbørnehus, HB-medlem, CenterPartiet:

Forældreprotester resultere nu i, at Mariagerfjord Kommune ifølge Hr. Pontoppidan (V) søger dispensation om at slippe for den madordning, som regeringen og et flertallet i Folketinget har besluttet at trække ned over forældre med børn i daginstitutioner.

Ligesom forældrene må kommunalbestyrelsen stå model til at skulle gå tigggergang og pænt be om lov til, at forældre må smøre madpakker til egne børn.

Hr. Pontopidan vil dog forsætte arbejdet mod indførelsen af ordningen og bruge penge på noget, der er så massiv modstand imod, at det heldigvis er meget svært realiserbart.

Madordningen er et klart overgreb på alle forældrenes ret til og ansvar for at sørge for vores børn og udtrykker generel mistillid fra Christiansborg-politikkere til alle forældre i Mariagerfjord og vores evne til selv at smøre en sund og nærende madpakke. Jeg vil ikke finde mig i den arrogance og bedrevidenhed. Næste skridt bliver vel kontrol i hjemmene af aftensmadens kvalitet og indførelse af obligatorisk udbringning af aftensmåltid til hver familie?

Som byrådsmedlem ville jeg ikke finde mig i at skulle spørge om lov til at følge et stort flertal af borgernes ønsker – nej jeg ville opfordre byrådet og forældrene til at træffe beslutningen selv.

Styres en sådan ordning fra centralt hold imod borgernes/byrådspolitikernes ønske har vi så ikke afskaffet nærdemokratiet?

Byrådet må vise mod og mandshjerte nok til aldrig at gennemføre ordningen.

Som forældre vil jeg uanset resultatet af kommunens ansøgning forsat selv smøre min søns madpakke og nægte at betale for noget, som jeg og de fleste andre forældre aldrig har ønsket eller haft behov for.

I CenterPartiet mener vi, at ordningen aldrig bør gennemføres. I stedet kunne pengene, som regeringen fremtryllede i forhandlinger med KL, fx gå til bedre arbejdsklima i institutionerne og øgede pædagogiske resurser.

Ud fra politiske ideer om styrkelse af livskvalitet, alles lige muligheder og omsorg for hinanden ønsker CP, at det offentlige sikrer, at børn, hvis forældre ikke er i stand til at give dem et sundt og nærende måltid, ikke stilles ringere end andre børn.

Mit forslag er, at pædagogerne gives mulighed for at tilbyde børn, der ikke har madpakke eller kun har usund mad med, et måltid eller supplerende mad i form af fx frugt og grøntsager – uden øget forældrebetaling. Det vil være betydelig billigere, da det kun vil være nogle børn, som skal have mad.
En sådan ordning vil sikkert kunne gennemføres uden protester.

Der er lukket for kommentarer.