Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Pårørende skal støttes mere

Af HB-medlem Tonny Nielsen:

Ligesom livet med en parkinsonpatient kan være lidt af en svær balancekunst, sådan forholder det sig også for en lang række pårørende til mennesker med andre sygdomme. Blandt andet demente, visse psykiske sygdomme, kræft m.fl..

Angst, isolation, ensomhed, udbrændthed og det at føle sig misforstået er bare noget af det, som de pårørende må gå at tumle med, ofte helt alene.

Jeg vil give Jorry Højer helt ret i, at kommunerne må tage et ansvar for de pårørende.

Det er dog p.t. nærmest umuligt, da kommunerne ikke har den nødvendige økonomi til det, men den SKAL bare findes.

Skattestop og detailstyring af de penge, der kommer til kommunerne, er med til at forhindre sådanne tiltag.

Vi må simpelthen se at få væltet den regering og få afsat de nødvendige midler til og give kommunerne mulighed for at udskrive skatter, så kommunerne kan efterkomme sådanne menneskelige og i sidste ende også samfundsøkonomiske behov.

Vi i CenterPartiet vil meget gerne samarbejde om de tiltag, som Jorry Højer ønsker, og kæmpe for, at de også kan føres ud i livet.
Vi vil, at sundhedsvæsenet skal være helhedsorienteret.

Jeg skriver dig snarest en mail Jorry.

Der er lukket for kommentarer.