Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Vil du gøre en forskel? Så kontakt os

Debat-indlæg af HB-medlem og byrådskandidat i Mariagerfjord Kommune
Tonny Nielsen, Oue:

Centerpartiet er nu en realitet i Danmark. Partiet blev stiftet ved landsmødet d. 20. juni 2009. Blandt vore medlemmer findes erfarne politikere, men også en stor del der ikke tidligere har haft noget med politik at gøre, men som kan identificere sig med vores politik. Og hvad er vores politik?

Jo, selvbestemmelse, livskvalitet, medborgerskab, engagement og alles lige muligheder, er nogle af de værdier, der kendertegner den politik, som Centerpartiet vil føre. Partiet er klar til at tage ansvaret for at gennemføre ændringer af samfundet, så den enkelte borger får større indflydelse på udviklingen så velfærdsydelserne målrettes til dem, der har brug for hjælp. Det fremgår af partiets Idéprogram, der blev vedtaget på det stiftende landsmøde. Idéprogrammet lægger op til et decentralt samfund, der bygger på andre værdier end primært økonomi. Vi vil sætte mennesket over økonomien. Vi vil tage udgangspunkt i, hvordan vi fx kan skabe gode forhold for såvel ansatte som børn eller ældre på institutionerne. Borgeren skal mødes med tillid, når de søger hjælp og støtte hos de offentlige myndigheder. Udgangspunktet skal være, hvordan har vi mulighed for at hjælpe? – Ikke: Nu skal vi passe på, at han ikke får mere, end han kan tilkomme. Ved at styrke tilliden til borgeren, styrkes også borgerens tillid til systemet.

Et af Centerpartiets mærkesager er ønsket om at skaffe civilsamfundet – frivillige foreninger og organisationer – bedre vilkår. Centerpartiet ønsker at give bl.a. de sociale organisationer større muligheder for på eget initiativ at løse flere samfundsopgaver. Det er ikke partiets hensigt på den måde at finde offentlige besparelser. Hvis en organisation påtager sig en samfundsopgave, og det betyder besparelser i det offentlige, skal et tilsvarende beløb efter Centerpartiets mening tilflyde organisationen. I civilsamfundet mødes den enkelte ud fra vedkommendes situation, baggrund og evner. Det vil vi gerne have spredt til resten af samfundet. Alle mennesker har noget at bidrage med til samfundet. Derfor er det en styrke for samfundet, at dets borgere har forskellig baggrund og evner. Forskellighed skaber udvikling – ensformighed skaber stagnation! Ved at lytte til og lære af hinanden kan vi udvikle samfundet, så alle får det bedre.

Hvis du også kan identificere dig med ovenstående, og vil gøre en forskel. Ja så kontakt ovenstående. Så giver jeg en kop kaffe og en kopi af vores Idéprogram. Og derefter kan du melde dig ind. Hos os ved du, hvad du får, inden du melder dig ind!

Der er lukket for kommentarer.