Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Lad kærligheden blomstre

Af organisatorisk landsformand Per Schultz-Knudsen: Er det mere acceptabelt at tvangsadskille to unge, der elsker hinanden, end det er at tvangsgifte to, der ikke elsker hinanden?

Dansk Folkepartis forslag om at ændre 24 års reglen til en 28 års regel er lige så udansk som det, forslaget efter sigende skulle have til formål at stoppe, [...]

Danmark knækker uden ny politisk helhedstænkning

Af landsformand Per Schultz-Knudsen:

Der skal en helt ny politisk helhedstænkning til, hvis affolkningen af udkantsområderne skal hindres.

Det er ikke nok med enkeltstående politiske tiltag. Der er nærmest gået mode i at ville redde udkantsområderne, men CP er fortsat det eneste parti, der har en sammenhængende politik, som kan forhindre, at Danmark bliver delt [...]

Kommuner fralægger sig socialt ansvar – det bliver dyrt!

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Lederen i Randers Amtsavis 26. marts om Randers Kommune nødløsning ved på 4. måned at lade Kirkens Frivillige Familiehjælp, som er af akut og midlertidig karakter, stå for den hjælp, der holder økonomiske nødlidende børnefamilier i live. Positivt, at kirkerne tager socialt ansvar. Hvad skal familierne ellers gøre?

At [...]

Beskæmmende oplevelse

Af Per Schultz-Knudsen, landsformand, Randers:

Hvor var det dog beskæmmende at lytte til Randers Byråds behandling af forslaget til serviceniveau for børn og unge med særlige behov.

Beskæmmende, fordi det viste sig, at Randers kun råder over fire ansvarlige byrådspolitikere, som tør stå vagt om, at det ikke er de svage børn og unge, der [...]

Tudetossede besparelser

Af Per Schultz-Knudsen, lands- og kommuneformand, Randers:

Sjældent har man set så tudetossede offentlige besparelser, som dem et flertal af byrådspolitikere i Randers har sagt god for på børn og unge-området. Magen til ekstrem kortsigtet løsning skal man lede længe efter.

Beregninger, som CenterPartiets politiske udvalg har foretaget, viser, at en øget indsats her og [...]

Lad handling følge ord

Landsformand Per Schultz-Knudsens kommentar til statsministeren Lars Løkke Rasmussens nytårstale:

Statsministerens nytårstale indeholdt mange gode ord, ikke mindst omkring folkeskolen og indvandring. Forhåbentligt vil de flotte ord blive fulgt op af konkret handling i 2010.

CenterPartiet er enig i, at undervisningen i folkeskolen skal tage udgangspunkt i den enkelte elev. Folkeskolens formål er at hjælpe [...]

Tryghed vigtigere end økonomi

Af Per Schultz-Knudsen, landsformand:

Når udlændinge, der har søgt tilflugt i Danmark, trods den behandling, som de udsættes for her i landet ikke tager imod tilbuddet om at få et økonomisk tilskud til at rejse hjem og etablere sig i deres hjemland, så må det være, fordi tilskuddet ikke er stort nok. Det er logisk [...]

De mange må bøde for de fås fejl

Af landsformand Per Schultz-Knudsen:

Dansk Folkeparti fortsætter sammen med Venstre og Konservative med at lovgive ud fra filosofien om kollektiv afstraffelse: Når de få overtræder loven eller ikke lever op til forventningerne, skal de mange bøde herfor.

Senest så vi det med Dansk Folkepartis krav i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. Fordi en lille håndfuld irakere, der [...]

Er grænsekontrol vigtigere end miljøet?

Af landsformand Per Schultz-Knudsen:

Er grænsekontrol virkelig vigtigere for den danske regering end miljøet? Det må være konklusionen af Finansloven for 2010.

Når man løber finanslovsforslaget igennem springer det i øjnene, at der kun afsættes 139 millioner kroner til miljøområdet herunder en handlingsplan for kemikalieindsatsen og fremme af miljøteknologi, mens der afsættes 149 millioner kroner [...]

Lokallisternes parti

Af Per Schultz-Knudsen, byrådskandidat, Randers:

Politiske kommentatorer har givet CenterPartiet tilnavnet “Lokallisternes Parti”, fordi vi med vores politik vægter udviklingen i lokalområderne i lige så høj grad, som lokallisterne har gjort – men i modsætning til en lokalliste fokuserer vi ikke på et enkelt lokalområde frem for andre, men derimod ønsker vi i samarbejde med [...]