Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Tidlig indsats kræver tværfaglighed og tilstrækkelig økonomiske og personalemæssige resurser

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Den ensidig lykkelige anbringelse findes desværre ikke – anbringelse kan højst være den mindst smertefulde løsning af to onder. Når anbringelse er nødvendig for at beskytte barnet, er det afgørende for barnets liv, at vi som samfund ude i kommunerne resolut træder til. Tids nok til at forhindre [...]

Hvad er et menneske værd?

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Hvis et af os mennesker kommer ud for en ulykke eller slides ned af hårdt arbejde, kan vi blive invalid eller komme på revalidering. “Valid” kommer af engelsk og betyder værdi. Sætter man “in” foran, har vi “invalid” altså uden værdi. I ordet revalidering, RE-VALID ligger, at vi igen [...]

Kommentar til TV2 DOK “Jeg vil ikke ende som min mor”

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Pigen fra TV2-dokumentaren “Jeg vil ikke ende som min mor”, torsdag 22. april, anbringes først uden for hjemmet som 7-årig, selvom myndighederne meget tidligt véd, at hun bor hos en stofmisbrugende mor og anbefales anbragt. Da hun bliver 16 år, beslutter kommunen, at hun skal hjem til sin mor [...]

Så er den gal igen!

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Stop enhver tanke om at spare på børnepasningen. Sidste sommer kunne adskillige eksperter, bl.a. lektor ved RUC Rasmus Willig, ikke længere anbefale os at lade vore børn være i daginstitutionerne. Han udtalte, at “det er utroligt, at politikere tror, de kan organisere børne-pædagogisk arbejde effektivt som dåser på [...]

Hellere lære end at finde syndebukke

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Alle de tre kommuner, der har haft med familien i Brønderslev-sagen at gøre har haft meget travlt med at vaske hænder. Hvorfor har ingen reageret og skånet den nu 20-årige pige og hendes nu 8 anbragte søskende? I alle kommunerne har der tilsyneladende været indberetninger til de sociale [...]

Hensynet til børnene bør have førsteprioritet

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Vejer landspolitisk ideologi og økonomiske hensyn tungere end værdighed og respekt for menneskeliv og hensyn til børn og deres liv? Er det sådan, at man lukker øjnene for problemerne ved nomadefamilierne og håber, at disse sager først kommer frem i lyset i en anden kommune?

I CenterPartiet vil [...]

Velkommen til virkeligheden

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Så gik konsekvenserne og virkeligheden pludselig op for politikerne, inklusiv de der har lavet forældreansvarsloven, der indebærer, at forældre ved skilsmisse skal have fælles forældremyndighed.

Forældre tvinges til samarbejde om beslutninger, “for barnets bedste”, om end historien viser at disse ikke formår at samarbejde og uanset årsager til [...]

Socialrådgivere ud til borgerne

Af Tonny Nielsen, pædagog og HB-medlem:

Dansk socialrådgiverforening foreslår at socialrådgivere skal ud i vuggestuer og børnehaver for at opdage, hvilke børn der møder op med våd ble, lus i håret og uden madpakke.

Jeg hilser de positive intentioner bag forslaget velkomne, som et ønske fra socialrådgiverne om at komme ud til borgerne. Et [...]

Du er den største ekspert i dit liv

Hvad kan vi lære af sager som madordningssagen?

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Kan forligspartierne bag madordningen i daginstitutionerne synes at sige ét og gøre noget andet? Har et parti eksempelvis i valgkamp ført et mantra om, at pengene skal blive i borgernes lommer? Har de indgået aftale om en madordning, hvor forældre uanset [...]

Børnechefer enige med CenterPartiet

Af Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Det glæder mig meget at der her kun to dage efter CenterPartiets seneste udmeldinger allerede er nogen som ser ud til at være enige, vil samarbejde og bakker op om vores fremsatte forslag og opfordring til samarbejde og indragelse af børneorganisationerne.

Fra formanden for de omkring 500 kommunale børne- [...]