Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

CP siger nej til klasse-finanslov

Af landsformand Per Schultz-Knudsen:

Det er et forslag til en klasse-finanslov, som finansminister Claus Hjort Frederiksen og Venstre præsenterede tirsdag – men på den dårlige måde. Forslaget er nemlig et klassisk finanslovsforslag, der flytter midler fra en samfundsklasse til fordel for en anden samfundsklasse. I dette tilfælde er det samfundets – og verdens – svageste, der skal betale, for at de mere velbjærgede i det danske samfund kan slippe billigere i skat og afgifter. Tidligere har socialdemokratiske regeringer sendt pengene den anden vej.

Det kan CenterPartiet naturligvis ikke bakke op om. Efter CenterPartiets opfattelse bør en finanslov ikke have til formål at flytte penge fra en samfundsklasse til en anden. En finanslov bør i stedet udarbejdes, så den altid stræber efter at styrke det fælles bedste for alle borgere i Danmark. Herunder også styrke naturen og miljøet, modsat Venstres aktuelle forslag til finanslov, der også på dette område afslører sig som en finanslov, der har til formål at gavne en bestemt samfundsklasse, i dette tilfælde landsmændene på miljøets og naturens bekostning.

CenterPartiet har desværre ikke adgang til at få indsigt i samfundsøkonomien i en grad, der kan skabe grundlag for at udarbejde forslag til en hel finanslov, men en central grundsten i en finanslov fra CenterPartiets pen vil være at sikre alle borgere lige muligheder.

Det kan ske ved at indføre en grundlæggende skatterabat, som udbetales, hvis den ikke kan udnyttes fuldt i forbindelse med skat fra lønindkomst. Dermed sikres alle borgere en ubetinget basisindkomst, der kan danne grundlag for, at alle borgere har mulighed for at skabe sig det liv, som den enkelte ønsker sig.

Den grundlæggende skatterabat skal ikke finansieres ved at tage penge fra én samfundsklasse til en anden. Ifølge økonomiske eksperter kan en rimelig basisindkomst til alle – altså en basisindkomst, som man kan overleve på – finansieres ved hjælpe af den økonomi, der i øjeblikket bruges på overførselsindkomster, plus den økonomi, der bruges på administration og kontrol af disse udbetalinger. Altså en nul-løsning, som Venstre har lagt vægt på, at deres finanslovsforslag også bygger på.

Forskellen er, at en finanslov, der bygger på en ubetinget basisindkomst, vil være en finanslov, der har fokus på det fælles bedste, ikke på at gavne en bestemt samfundsklasse.

Du kan læse mere om CenterPartiets forslag til grundlæggende skatterabat her

V og DF skærer uddannelserne i stykker med “Grønthøsteren”

Af politisk næstformand Tonny Nielsen:

Regeringen og DF vælger igen laveste fællesnævner, når de vil skære 8,7 mia. kroner på uddannelserne. Jens Henrik Thulesen Dahl fra DF mener ikke, at kvaliteten i uddannelserne bliver dårligere af at spare 8,7 mia. kr. over 4 år!

Indtil videre er uddannelserne holdt udenfor besparelser med “grønthøstermetoden” (besparelser på 2 procent hvert år).

I stedet for at rulle besparelser på andre områder tilbage eller undlade besparelser på andre områder i fremtiden vælger de siddende politikere igen laveste fællesnævner og siger, at når de andre velfærdsområder er ramt af nedskæringer, så må uddannelsessektoren også stå for skud.

“Grønthøsteren” er en meget dårlig idé

At spare på uddannelse er en meget dårlig prioritering. De unge bliver ikke klogere af, at der skæres ned på uddannelserne. Landet bliver ikke rigere af at forringe de unge menneskers uddannelser.

Vi kan ikke være et såkaldt vidensamfund med sådanne forringelser på uddannelserne.

8,7 mia kroner forringer naturligvis kvaliteten!

Ethvert politisk valg er en politisk prioritering, der får konsekvenser for de mennesker, det berører og for samfundet – så enkelt er det Hr. Thulesen Dahl. Det er som at tisse i bukserne at spare på uddannelser. Det varmer måske økonomisk lige nu og her, men det varer ikke særlig længe, før det bliver ganske ubehageligt. At påstå, at så stor en nedskæring ikke vil påvirke kvaliteten af uddannelserne, er i bedste fald bare naivt – i værste fald direkte vildledning af vælgerne.

Vi bør kunne konkurrere på kvalitet og innovation, men

De unge mennesker er fremtiden for vores samfund, og de skal via deres uddannelser rustes bedst muligt til fremtidens udfordringer. Vi kan ikke konkurrere med Kina og Østeuropa på løn, men det burde vi så sandelig kunne på kvalitet og innovation – men det kan vi naturligvis kun, hvis vi prioriterer uddannelse tilstrækkeligt højt.

“Nødvendighedens politik” ER IKKE NØDVENDIG!

“Nødvendighedens politik” er IKKE nødvendig, med mindre:

1. man politisk beslutter at forsætte praksis med at betale kontrollanter for at kontrollere offentligt ansatte og hinanden i hoved og r..

2. politikerne beslutter at videreføre praksis med at tvinge offentligt ansatte til at bruge deres tid på unødvendig dokumentation og bureaukrati fremfor at udføre den service, de er uddannet til, og som det offentlige er til for. Altså betale dem for noget borgerne og samfundet ikke får noget ud af.

3. politikerne har tænkt sig, at SKAT skal forsætte med at lade svindlere lege ta´ selv bord i statskassen og andre sådanne meget omkostningstunge indbyggede tåbeligheder, som siddende politikere tilsyneladende gladeligt smider milliard på milliard efter – uden at få noget som helst for det.

Senest var det jo 6,5 mia., der var forsvundet. Penge, der jo bl.a. kunne være brugt til uddannelserne, men som vi nu ikke får noget som helst ud af.

4. politikerne beslutter at forsætte praksis med at anvende grønthøstermetoden til at udhule kvaliteten af uddannelser og offentlig service og dermed gøre vores land tiltagende mere ineffektivt og fattigt.

Forsætter siddende politikere den hidtidige praksis med bl.a. ovenstående punkter, så er det nødvendigt at spare alvorligt meget – og sparebehovet vil øges for hver gang, grønthøstermetoden tages i brug, for hver gang vi betaler for, at en offentlig ansat skal bruge tid på unødvendig dokumentation og bureaukrati, og for hver gang SKAT lukker øjnene for tyveri fra statskassen.

CenterPartiet vil sætte offentligt ansatte fri og investere i uddannelse.

Hvis man derimod som CenterPartiet vil gøre noget nyt og ændre praksis og tør sætte offentligt ansatte fri, minimere kontrol og bureaukrati i det offentlige og lukke de gabende åbne huller i SKAT, er “nødvendighedens politik” IKKE nødvendig, og vi kan i stedet anvende midlerne til at investere i at uddanne og ansætte tilstrækkelig med veluddannede sygeplejersker, pædagoger, SOSU’er, lærere, socialrådgivere og andre faggrupper, som udfører den offentlige service

Prioriteringer afgør nødvendigheden af “nødvendighedens politik”

Hvis man derimod vil forsætte den hidtidige praksis med at bruge skatteborgernes penge på unødig bureaukrati og kontrol og forhindre offentligt ansatte i at udføre deres arbejde fagligt optimalt og forsat vil lade svindlere få fri adgang til statskassen – ja så er det jo nok nødvendigt at spare på kernevelfærden – ellers ikke!

Nødvendighedens politik KOSTER KASSEN!

Vi har ikke råd til at spare på velfærden. Vi har ikke råd til at spare på støtten til mennesker – hvad enten det er børn i skole og daginstitutioner, unge på uddannelserne eller andre mennesker med behov for fællesskabets støtte. Vi har ikke råd til ikke at investere i gode uddannelser i dag – for forringelserne rammer os som en boomerang i morgen og i overmorgen og lang tid fremover.

Investér i mennesker og uddannelse i dag – så kommende generationer og vores samfund står bedst muligt rustet til fremtiden. Både hvad angår økonomi, helbred og uddannelse. Forebyggelse betaler sig – det gør kortsigtede lappeløsninger ikke – de koster KASSEN.

http://politik.tv2.dk/2015-08-29-df-bakker-op-om-milliardbesparelser-paa-uddannelse

Sådan kan man ikke
behandle sine medmennesker

Af landsformand Per Schultz-Knudsen

CenterPartiet tager afstand fra regeringens og dens støttepartiers beslutning om at sænke integrationsydelsen til flygtninge, som blev vedtaget i Folketinget onsdag.

Med beslutningen har Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative understreget hulheden i regeringsgrundlag, hvori det påstås, at Danmark er et kristent land.

Et kristent land må nødvendigvis bygge på næstekærlighed – det er selve grundstenen i det kristne budskab.

At sparke til folk, der i forvejen ligger ned, er ikke næstekærlighed. Ergo kan Danmark ikke længere kaldes et kristent land.

I CenterPartiet er vi modstandere af at blande religion og politik, men når regeringen selv gør det i sit grundlag, så må man i det mindste forvente, at regeringen selv lever op til det.

Tværtimod har regeringen og dets støttepartier ved at sænke integrationsydelsen til et niveau, som ingen kan leve et anstændigt liv på, vist en ukristen mangel på forståelse for samfundets svageste. At sammenligne integrationsydelsen med den SU, som studerende må leve for, afslører samtidig en manglende indsigt i virkeligheden udenfor Christiansborgs mure.

De fleste studerende er nødt til enten at arbejde ved siden af deres studier eller optage studielån – eller ofte begge dele – for at kunne opretholde en rimelig levestandard, også selv om de bor i forholdsvis billige kollegier eller ungdomsboliger.

Asylansøgere må hverken arbejde eller kan tage lån – og samtidig har de ikke adgang til billige boliger.

Helt ærligt: Sådan kan man ikke behandle mennesker, der på grund af krig, terror og undertrykkelse fra grupper som Islamisk Stat har været nødt til at flygte fra deres hjem, efterlade alt hvad de ejer, forlade deres kære familiemedlemmer og tage på en farefuld færd i håb om at redde deres og deres børns liv.

Udmelding fra BUPL vækker glæde i CenterPartiet

Pressemeddelelse:

Et af CenterPartiets første politiske programmer efter stiftelsen i januar 2009 var ”Uddannelse – Lige muligheder for alle”. Blandt forslagene til en bedre folkeskole pegede CP allerede dengang på, at der til hver klasse bør knyttes en pædagog.

Derfor vækker det naturligvis glæde hos CenterPartiet, at BUPL nu melder ud, at organisationen bakker op om flere pædagoger i skoleklasserne.

– Det er ingen hemmelighed, at vi er glade for BUPLs udmelding. Det vidner jo om, at vi i CenterPartiet er inde på det rette spor, når pædagogernes fagorganisation ønsker vores politik gennemført, udtaler CenterPartiets politiske næstformand Tonny Schultz Nielsen.

Bliver CenterPartiet repræsenteret i Folketinget efter næste valg, gennemfører CP gerne forslaget sammen med andre partier, der siden har peget på denne forbedring.

https://www.facebook.com/bupl.dk/posts/1051173684893899

En ny begyndelse, tak!

Af landsformand Per Schultz-Knudsen:

Politikere, der kappes om at gøre de økonomiske forhold for samfundets svageste ringere, der kappes om at mistænkeliggøre årsagen til at nogle flygter fra bomber, død og lemlæstelse og søger tilflugt i Danmark, der kappes om at beskylde arbejdsløse for at være dovne, der kappes om at give skattelettelser til samfundets mest velbjærgede, og kappes om at svine og mistænkeliggøre hinanden. Er det sådanne politikere, vi fortjener i Danmark?

Står du også efter valget torsdag med en dårlig smag i munden? Havde du også svært ved at finde en kandidat, der var værdig til at få din stemme? Føler du dig også deprimeret over den valgkamp, som vi har været vidner til?

Så hjælp CenterPartiet (CP) med at få lov til at stille op til det næste folketingsvalg.

CP ønsker en ny begyndelse for danske politik! Vi vil være et seriøst alternativ til de gamle politiske partier – ikke blot et grønt alternativ, der alligevel accepterer de gamle partiers spilleregler.

CP ønsker et reelt folkestyre, hvor beslutninger træffes så tæt på de borgere, der berøres, og hvor borgerne sikres reel medbestemmelse på beslutninger – ikke blot bliver hørt, men også bliver lyttet til.

At CP er et seriøst parti, fremgår dels af de mange gennemarbejdede politiske programmer, som kan læses på www.centerpartiet.dk, dels af at CP efter langsigtet politisk arbejde sidste efteråret fik et samlet folketing til at stemme for et lovforslag, som CP havde taget initiativ til. Dermed blev CP det første parti, der har fået gennemført et lovforslag uden at være repræsenteret i Folketinget – og tilmed énstemmigt.

Loven betyder, at det snart bliver muligt at hjælpe et parti til at stille op til Folketinget uden at skulle aflevere sit cpr.nr., adresse og navn. Fremover kan du nøjes med at give partiet din mail-adresse, så vil du få tilsendt et link, hvor du med NemID kan udfylde en erklæring – og fortryder du, kan du til enhver tid annullere den på samme måde.

Du kan støtte CenterPartiet ved at sende en mail til [email protected]

Demokratisk valg?

Af politisk næstformand Tonny Nielsen:

Så blev der udskrevet valg til Folketinget. Jeg kan konstatere, at systemet til indsamling af digitale vælgererklæringer, som blev lovet kunne tages i brug pr. januar 2015, og som rent teknisk fungere, endnu ikke er stillet til rådighed for partierne udenfor Folketinget, hvorfor flere af disse partier nu ikke får mulighed for at stille op til folketingsvalget!

CenterPartiet har ellers stået fader til lovforslaget om digitale vælgererklæringer der blev vedtaget med bredt flertal i Folketinget og CenterPartiet har afprøver systemet i praksis. Systemet eksisterer og virker, men vi har som før omtalt ikke fået adgang til at bruge systemet til formålet – nemlig at indsamle vælgererklæringer så vi kan stille op til Folketingsvalget!

Om vi har et demokratisk problem vil jeg lade andre afgøre…

Politisk “shitstorm”

Af politisk næstformand Tonny Nielsen:

Lad mig først sige, at jeg ikke er medlem af det parti hvis politik i dag udstilles i landsdækkende trykte medier og tv. Jeg er heller ikke tilhænger af at tvinge danskere ned i arbejdstid, men jeg mener det er dybt problematisk, at deres politik ensidigt udstilles som komplet uansvarlig overfor vælgerne.
Undersøgelser foretaget af tænketanken Kraka konkluderer følgende:
Det vil koste 280 mia kroner. Krakas forskningschef, Kristian Thor Jakobsen, udtaler til DR Nyheder
“Det svarer nogenlunde til det samlede offentlige forbrug til sundhedssektoren, undervisningssektoren og forsvaret”

Med sådan en “viden” i baghovedet er der jo nok ikke mange der vil stemme på det parti der kom med forslaget om nedsættelse af arbejdstiden! og det er ganske enkelt unfair for undersøgelsens negative resultater opstår KUN på baggrund af, at en lang række faktorer er udeladt fra undersøgelsen! Hvis man kun tager minusserne i et regnestykke så bliver resultaterne selvfølgelig også negative. Hvis man derimod medtager alle plusserne bliver resultatet et helt andet. Så enkelt er dét!

“…Kraka anerkender, at udgifter til sygdom og stressramte samt det faktum, at ikke alle i dag arbejder fuld tid, vil ændre regnestykket. Men hvor meget vil forskningschefen ikke gætte på…” står der længere nede i artiklen.
Se dét burde han jo ikke bare gætte på, men også sætte sig til at forske seriøst i når nu han optræder som “forskningschef” hvordan kan nogen ellers tage ham, tænketanken og resultaterne seriøst?
Jeg kan i hvert fald ikke acceptere at politik skal føres på så lavt et niveau. For vælgerne har nu fået indtryk af at partiets politik er fuldstændig uansvarlig. For partiet er skaden sket, men forskningschefen er åbenbart ligeglad med de negative konsekvenser hans utilstrækkelige forskning medfører for det hårdt arbejdende mindre parti, som formegentlig ikke får mulighed for at modbevise resultaterne gennem flere timers gentagne udsendelser på landsdækkende tv og de har sandsynligvis ikke råd til massive landsdækkende oplysningskampagner der kan bevise at deres politik om nedsættelse af arbejdstiden måske ikke er så tosset endda.

Fx tager undersøgelsen IKKE højde for at nedsættelse af arbejdstiden bl.a. også vil medføre:

-Færre arbejdsløse
Fx vil det få flere mennesker ind på arbejdsmarkedet og arbejdsløsheden vil falde.
-Flere skatteindtægter og færre udgifter til overførselsindkomster
Dermed øges skatteindtægterne og mindske udgifter til kontanthjælp og andre offentlige ydelser væsentligt!

-Besparelse på stressbehandling
Spare 14 mia pga mindre stress
En anden afledt effekt af at nedsætte arbejdstiden fra 37 til 30 timer er at vi vil spare 14 mia kr. årligt alene ved at færre mennesker skal behandles for stress!

-Færre nedslides = Flere får flere år på arbejdsmarkedet
Hvis vi arbejdede 30 timer i stedet for 37 timer vil færre mennesker blive nedslidte af deres arbejde og flere vil kunne blive adskillige år længere på arbejdsmarkedet!

-Færre udgifter til sygdom=Flere indtægter
Udgifter til sygdom vil mindskes markant og skatteindtægterne fra disse mennesker vil være større i flere år end hvis de arbejder 37 timer.

– Bedre kvalitet af arbejdet
Adskillige undersøgelser har vist at kvaliteten af vores arbejde er væsentlig bedre ved 30 timers arbejdsuge end ved 37 timers arbejdsuge.
– Effektiviteten er større ved 30 timers arbejde end ved 37 timers arbejdsuge!
– Øget profit
Adskillige praksiseksempler har vist at arbejdsgivere der nedsætter deres medarbejderes arbejdstid fra 37 til 30 timer og vel at mærke betaler medarbejderne for 37 timer øger deres overskud bl.a. fordi vi er mere effektive og kvaliteten af vores arbejde er bedre når vi arbejder 30 timer end når vi arbejder 37 timer!

Win-win med nedsat arbejdstid
Både ansatte og arbejdsgivere drager altså fordele af nedsat arbejdstid.
De ansatte er mindre syge, kan blive flere år på arbejdspladsen og får mere fritid og arbejdsgiverne tjener flere penge.

Der er flere faktorer der spiller ind, men tror jeg har gjort min pointe klar – undersøgelsen fra Kraka udelader en lang række faktorer i deres udregning og derfor bliver resultatet MEGET MISVISENDE.

Ukritiske medier
Når landsdækkende medier vælger ukritisk at distribuere så misvisende informationer på skrift og i tv og på samtlige medieplatforme ud til alle vælgerne så får det direkte indflydelse på vælgernes holdning til den konkrete politiske sag, til partiet bag politikken og dermed partiets mulighed for at blive valgt ind i Folkeringet og gennemføre deres politik! Alt sammen pga manglede-/misinformationer!

Regnestykket har altså både plusser og minusser. Plusserne får vælgerne ingen information om. De færreste vil vel stemme på et parti hvis politik udelukkende medføre negative konsekvenser for os alle…
Altså kan sådanne undersøgelser være med til at styre hvilke partier der kommer i Folketinget og hvilken politik der skal føres i Danmark.
Det får betydning for udviklingen- / afviklingen af vores land! – på et meget spinkelt og tvivlsomt grundlag.

Hvis undersøgelsen havde taget alle relevante faktorer med ville vi få et helt anderledes resultat, som måske ligefrem ville vidne om at det vi som samfund nu måske er mindre samfundsmæssigt hensigtsmæssigt end hvis vi valgte at gøre noget andet og fx nedsatte arbejdstiden!

Ikke at medtage plusserne i regnestykket kan faktisk være direkte menneskeligt og samfundsøkonomisk skadeligt.

Ved at tillade sådan form for “forskning” og mediers ukritiske videreformidling af sådanne “forskningsresultater”forhindres vælgerne nemlig i at tage stilling på et oplyst grundlag og risikere at træffe uhensigtsmæssige beslutninger der skader vores samfund!

Tæt på et valg
Synes det er tankevækkende at sådan et forskningsresultat kommer netop nu hvor et valg er nært forestående.

-Mange ubesvarede spørgsmål!
Hvem står bag? Og hvad er pris og motiv for undersøgelsen? Hvem udvælger hvilke faktorer der undersøges og hvilke der udelades?
Det fremgår jo heller ikke, hvem der har taget initiativ til undersøgelsen. Har nogen bestilt en sådan undersøgelse? Hvad har det i givet fald kostet at få Kraka til at “undersøge” Konsekvenserne af 30 timers arbejdsuge?

Hvem har betalt Kraka for at lave undersøgelsen. Hvem har besluttet hvilke faktorer der skulle med og hvilke faktorer der skulle udelades? Osv osv. Der er langt flere ubesvarede spørgsmål end der er konkrete objektive resultater af- og svar på dén undersøgelse!

Ikke OK !
Det er ikke ok den baggrund for- og måde det mindre parti nedsables på i medierne!
Det er ikke ok at misinformere vælgerne op til et valg!
Den måde politik føres på er ikke ok!
Der skal være en fair og sober valgkamp og politisk klima i Danmark!

CenterPartiet opfordrer minister og folketing til lovændring

Brev til økonomi- og indenrigsministeren samt Folketingets Kommunaludvalg:

CenterPartiet og Folkelisten har i de seneste måneder deltaget i den gruppe, som gennem test har været med til at udvikle systemet omkring digitale vælgererklæringer, som Folketinget enstemmigt vedtog sidste år efter forslag og forarbejde fra CenterPartiet.

Vi ser med forventning frem til, at systemet kan tages i brug i løbet af forholdsvis kort tid.

Imidlertid har vi konstateret, at der i systemet er indarbejdet en forsinkelsesperiode på en uge, fra en vælgers mail-adresse tastes ind i systemet, til vedkommende får tilsendt det link, som han/hun skal bruge for at udfylde en vælgererklæring.

Vi finder denne forsinkelse ganske unødvendigt. Argumentet for forsinkelsen har været, at vælgeren ikke skal handle impulsivt, og derfor skal have mulighed for en tænkepause, før han/hun udfylder vælger-erklæringen. Pausen er således en pendant til den periode, der ved det nuværende system går, fra vælgeren har udfyldt en vælgererklæring, til han/hun igen modtager den fra den godkendende kommune, og endelig skal indsende den til det pågældende parti. Vi er velvidende om, at nogle vælgere i løbet af dette tidsrum fortryder, at de oprindeligt udfyldte vælgererklæringen, og derfor undlader at sende den godkendte erklæring til partiet.

Vi finder det demokratisk korrekt, at vælgeren på denne måde har mulighed for at fortryde sin underskrift.

Derfor bakker vi op om, som CenterPartiet også har gjort i tidligere henvendelser, at der i det nye system gives vælgeren mulighed for til enhver tid, indtil partiet er blevet opstillingsberettiget, at trække sin vælgererklæring tilbage, uagtet at det betyder en øget usikkerhed for de partier, der søger at blive opstillingsberettiget. Det er imidlertid vores opfattelse, at netop denne fortrydelsesret kan være en sikring mod, at useriøse partier bliver opstillingsberettigede, idet blot et enkelt useriøst indslag kan betyde, at vælgere, der har udfyldt en erklæring, trækker denne tilbage.

Imidlertid gør netop denne permanente fortrydelsesret for vælgeren det unødvendigt, at der i systemet er indlagt en forsinkelsesperiode fra aflevering af mail-adresse til tilsendelse af link. Vælgeren kan jo på et hvilket som helst tidspunkt fortryde en eventuel for impulsiv underskrift.

Da forsinkelsesperioden desværre fremgår af den vedtagne lov, opfordrer vi til, at der gennemføres en lovændring, således at vælgeren kan få tilsendt det nødvendige link, så snart partiets administrator har indtastet vedkommendes mail-adresse i databasen.

Det vil gøre systemet betydeligt smidigere.

 Venlig hilsen

Per Schultz-Knudsen                                                             Gert Lassen
Landsformand                                                                       Formand
CenterPartiet                                                                       Folkelisten

 

CenterPartiet bakker op om #Lolland-FalsterLovestorm

Pressemeddelelse i forbindelse med initiativet #Lolland-FalsterLovestorm:

CenterPartiet bakker op om #Lolland-FalsterLovestorm!

– Vi synes, det er helt fantastisk at se, hvordan Lolland-Falsters befolkning står sammen og på forbilledlig positiv vis gennem deres engagement og stærke fællesskab formår at fremvise en masse gode og positive sider af deres egn til rigtig mange mennesker i Danmark. Imponerende, konstaterer CenterPartiets polotiske næstformand, Tonny Nielsen, og fortsætter:

– Vi bakker dem op, fordi de gentagne gange er blevet behandlet uretfærdigt af medier og politikere.

– Vi bakker dem op, fordi de ikke bare lader sig kyse og tale ned, men i fællesskab og på en sober måde står op mod uretfærdighed og forsvare deres stolthed og værdighed.

– Det er alt sammen lige i CenterPartiets ånd, og vi vil bakke op om borgernes initiativ, engagement, fællesskab og virkelyst og fra politisk hold bidrage til at skabe optimale rammer for trivsel og udvikling i alle dele af landet – både i store byer, øer, landsbyer og landdistrikter.

Danmark skal hænge sammen, og lokalsamfund skal blomstre!

De KÆRLIGSTE hilsener

CenterPartiet
Det fælles bedste

Hilsen til Senterpartiets landsmøde

Hilsen til landsmødet i Senterpartiet i Norge i weekenden 20.-22. marts 2015:

CenterPartiet i Danmark sender sine varmeste hilsner til Senterpartiets landsmøde. Der er mere end nogensinde behov for de nordiske centerpartier. I alle nordiske lande ser vi i dag en øget tendens til centralisering, flere og flere sammenlægninger til større enheder, både offentligt og privat, en udsultning af udkantskommunerne, større uligheder i samfundet – både mellem borgere og kommuner – og trange kår for miljøet og de økologiske landbrug.

I de nordiske centerpartier vil vi en anden vej! Vi giver borgerne et alternativ: En politik, der øger decentraliseringen, flytter beslutningerne ud tæt på borgerne, skaber lige muligheder for alle borgere, uanset hvor de bor eller hvilken kulturel baggrund de har, og som sikrer et bæredygtigt miljø, gode vilkår for de økologiske landbrug og en bæredygtig økonomisk udvikling i samfundet til det fælles bedste.

CenterPartiet i Danmark ønsker vore politiske fæller i Senterpartiet et godt landsmøde.

Venlig hilsen

Per Schultz-Knudsen
Landsformand
CenterPartiet – Det fælles bedste