Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

CenterPartiets idé bliver til lov

Det er sjældent, at et parti, der ikke er repræsenteret i Folketinget, får et lovforslag gennemført, men det synes nu at blive tilfældet for CenterPartiet. Kort efter den nuværende regerings tiltræden foreslog CenterPartiet i efteråret 2011 indenrigsminister Margrethe Vestager at digitalisere indsamlingen af de vælgererklæringer, som partier skal indsamle for at kunne deltage i et folketingsvalg. Igennem de seneste to år har CenterPartiet med blandt andet foretræde for Folketingets kommunaludvalg og gentagne henvendelser til indenrigsministeren, bl.a. sammen med andre mindre partier, forsøgt at påvirke ministeren til at udarbejde et lovforslag efter CenterPartiets idé.

Det er sket nu. Indenrigsminister Margrethe Vestager har i december sendt et lovforslag til høring omkring digital indsamling af vælgererklæringer. I det store og hele følger lovforslaget den idé, som CenterPartiet præsenterede for ministeren og kommunaludvalget i december 2011.

På et enkelt punkt har ministeren dog fraveget CenterPartiets forslag, idet lovforslaget indeholder et krav om, at en vælger, der ønsker at udfylde en vælgererklæring for et parti, først skal rette henvendelse til partiet, inden vælgererklæringen kan udfyldes digitalt. Samtidig gør ministeren opmærksom på, at netop dette kan give problemer i forbindelse med persondataloven, idet det ifølge persondataloven ikke er tilladt at registrere en borgers politiske tilhørsforhold.

For CenterPartiet har hele ideen med digitaliseringen af indsamlingen af vælgererklæringer været at sikre, at der ikke kan ske brud på persondataloven. Derfor undrer det CenterPartiets hovedbestyrelse, at indenrigsministeren ligefrem indbygger en sådan mulighed i lovforslaget.

Specielt, da det er fuldkomment unødvendigt.

Et parti, der forsøger at blive opstillingsberettiget til Folketinget, har ikke brug for at vide, hvilke borgere, der udfylder en vælgererklæring, kun hvor mange, således at partiet ved, hvornår der er indsamlet nok vælgererklæringer til, at partiet kan blive godkendt til at deltage i det næste folketingsvalg.

CenterPartiet har derfor i et høringssvar foreslået ministeren, at kravet om at meddele partiet, at man ønsker at udfylde en vælgererklæring, fjernes, og at det i stedet bliver muligt for borgerne direkte at gå ind på en officiel hjemmeside og udfylde en vælgererklæring for et af de partier, der har et godkendt navn. I lovforslaget er allerede indbygget, at partiet løbende får en underretning om, hvor mange der har udfyldt en vælgererklæring.

Til gengæld hilser CenterPartiet det velkomment, at borgeren fremover får let adgang til at trække sin vælgererklæring tilbage. I dag kan en borger ikke trække en vælgererklæring tilbage, såfremt der dukker et nyt parti op, som vedkommende hellere vil støtte. Borgeren kan udfylde en ny vælgererklæring, men den vil være værdiløs, hvis partiet, der først blev skrevet under for, når at indlevere vælgererklæringen til indenrigsministeriet først.

Med det nye lovforslag kan en borger kun skrive under for ét parti af gangen, men til gengæld har borgeren en fortrydelsesret, som gør, at underskriften kan kaldes tilbage, lige indtil partiet er blevet godkendt som opstillingsberettiget til Folketinget. Dermed kan borgeren altid være stiller for et parti, uden at være nervøs for, at der skulle vise sig noget bedre, som man så ikke kan støtte.

Se CenterPartiets høringsvar

Der er lukket for kommentarer.