Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Vi må stå sammen

Af Per Schultz-Knudsen, CenterPartiet Randers, Velfærdslisten

Efter flere års nedskæringer er forholdene for børn, unge, ældre, handikappede og socialt udsatte i Randers Kommune så ringe, at alle, der ønsker en anden udvikling, er nødt til at stå sammen.

Uanset om man kalder sig socialist, personalist eller liberalist.

I stedet for at sprede kræfterne på flere lister, som grundlæggende vil det samme, opfordrer CenterPartiet Randers til, at alle, der vil styrke vuggestuer og børnehaver, skoler og SFO’er, plejehjem og ældrecentre, bosteder og behandlingstilbud samt udviklingen i oplandet, slutter op bag Velfærdslisten, som den tværpolitiske platform for styrkelse af velfærdsområdet og lokalområder.

En tværpolitisk platform, som vil tage hverdagens eksperter, nemlig brugere, ansatte og lokale beboere, med på råd om, hvordan pengene skal bruges indenfor de enkelte områder.

Ved valget i 2009 – et halvt år efter CenterPartiet blev stiftet – gav politiske kommentatorer hurtigt CenterPartiet tilnavnet ”Lokallisternes Parti”, fordi vi med vores politik vægter udviklingen i lokalområderne i lige så høj grad, som lokallisterne har gjort – men i modsætning til en lokalliste fokuserer vi ikke på et enkelt lokalområde frem for andre, ligesom vore vedtægter nu giver mulighed for, at en lokalliste kan tilslutte sig CenterPartiet som et lokalt netværk og blive repræsenteret i CP’s hovedbestyrelse.

Også på den måde giver det god mening, at CenterPartiet Randers har tilsluttet sig Velfærdslisten, hvor vi i særlig grad bliver en garant for, at oplandet ikke bliver glemt eller kommer til at betale for den fremtidige udvikling i Randers Kommune.

Der er lukket for kommentarer.