Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Partimedlemmer kan sidde hjemme og deltage i hovedbestyrelsens debatter

Et moderne medlemsstyret parti, der bygger på netværk, og som tager moderne teknologi i brug for at styrke og sikre medlemmernes indflydelse. Det er temaet, når CenterPartiet lørdag d. 16. juni holder landsmøde i Mulighedernes Hus i Glamsbjerg.

– Et parti, som vil være levende og vedkommende, må udvikle sine arbejdsformer ud fra det 21. århundredes virkelighed. Partiets ledelse må være åben for medlemmernes forskellige måder at vise deres engagement på. CenterPartiet er et civilt forum, hvor alle medlemmer skal have lige muligheder for at præge partiets politik. Derfor lægger vi på landsmødet op til vedtægtsændringer, så partiet fremover bygger på netværk, og som giver det enkelte medlem maksimalt indflydelse på de beslutninger, der tages på alle niveauer, siger CenterPartiets landsformand, Per Schultz-Knudsen.

Medlemmerne af CenterPartiet har i et par år haft mulighed for at møde op til hovedbestyrelsens møder og deltage i debatten her. Den mulighed udbygges nu, idet en række af hovedbestyrelsens møder fremover vil blive afviklet via internettet.

– Dermed vil det enkelte medlem kunne sidde hjemme og følge med i hovedbestyrelsens debatter og også give sin mening tilkende. Samtidig vil partiets organisation ifølge vedtægtsforslaget ikke længere bygge på lokalforeninger, men på netværk, som ikke behøver at være knyttet til et geografisk område, men som også kan handle om en speciel politisk interesse. I CenterPartiet vil vi fremme nye initiativer for at forme en politisk folkebevægelse for det 21. århundrede. Vi bliver aldrig et parti, der stivner i sin egen struktur, konstaterer landsformanden.

Når CenterPartiets landsmøde denne gang holdes i Mulighedernes Hus i Glamsbjerg, så er det ifølge Per Schultz-Knudsen et meget bevidst valg:

– Vi vil gerne med valg af landsmødested sende et bevidst signal. Mulighedernes Hus er et projekt, der er helt i tråd med CenterPartiets grundholdning. Et projekt, som er vokset op på initiativ fra civilsamfundet, og som er med til at skabe sammenhold og relationer i lokalsamfundet.

CenterPartiet, der blev stiftet på et møde på Fregatten Jylland, har tidligere bl.a. holdt landsmøde i Idealistisk Ungdomsforenings hus i Aarhus for dermed at bakke op om de initiativer, som der dér gøres for at hjælpe med inklusion af unge med anden etnisk baggrund i det danske samfund.

På landsmødet får CenterPartiet besøg af formanden for tænketanken Cura, Filip Hove Kristensen, der bl.a. vil komme med sit bud på, hvordan personalismen kan få styrket indflydelse på samfundsudviklingen.

Der er lukket for kommentarer.