Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Skatterabat skal give
alle lige muligheder

En grundlæggende skatterabat til alle, som udbetales, hvis den ikke udnyttes, kan skabe vækst i den danske økonomi uden at skabe større ulighed. Det mener CenterPartiet, hvis hovedbestyrelse i weekenden vedtog et nyt politisk program, der lægger op til en total omlægning af det danske velfærdssystem.

”Væk med kontanthjælp, pensioner, SU, børnepenge, arbejdsløshedsdagpenge m.v.. Alle disse ting skal erstattes af en grundlæggende skatterabat, der udbetales, hvis den ikke udnyttes. Vi ønsker at gøre op med det kontrolsamfund, som der efterhånden er skabt i Danmark. I stedet vil vi skabe et velfærdssamfund, hvor alle borgere får lige muligheder for at leve det liv, som den enkelte drømmer om,” fortæller CenterPartiets landsformand Per Schultz-Knudsen.

Skatterabatten skal svarer til det minimum, en borger forventes at kunne leve for. Den bliver ikke reduceret af arbejdsindkomsten, men kun af skatten heraf. Udnyttes skatterabatten ikke til fulde, vil det overskydende beløb blive udbetalt til borgeren.

”Det er en mere social måde at sikre, at der er en økonomisk nettogevinst ved at arbejde – selv ved lave indkomster – end at give skattelettelser til de heldige, der har arbejde, og dermed uddybe skellet til dem, der står udenfor arbejdsmarkedet, sådan som skatteministeren har foreslået,” fastslår Per Schultz-Knudsen.

Skatterabatten sikrer princippet om grundlæggende økonomisk tryghed for alle – en styrkelse af individets frihed og uafhængighed både i forhold til arbejdsmarkedet, staten og det civile samfund. Den vil skabe større fleksibilitet og frihed på arbejdsmarkedet og medvirke til at fordele lønarbejdet bedre.

”Skatterabatten styrker civilsamfundet ved at give frihed til helt eller delvist at fravælge betalt arbejde. Den vil skabe større rum for familien, for kunstnerisk aktivitet, for omsorgs- og miljøarbejde i lokalsamfund og for den generelle deltagelse i demokratiet. Derudover vil den give bedre mulighed for at starte selvstændig virksomhed,” siger CPs formand, der understreger, at borgere, hvis personlige situation kræver det, fortsat vil kunne få tildelt særlige tillægsydelser efter en individuel behovsvurdering.

”Men alle borgere får samme grundlæggende økonomiske tryghed, der sikrer den enkelte et eksistensminimum uden bureaukrati, kassetænkning og klientgørelse. Borgerne fritages fra tvungen deltagelse i aktivering, uddannelse og jobtræning, og de unge under uddannelse bliver mindre afhængige af erhvervsarbejde,” fastslår Per Schultz-Knudsen, der peger på, at der samtidig spares betydeligt på den kommunale administration af regler og cirkulærer samt kontrol af bistandsmodtagere.

Skatterabatten vil også åbne op for en mere fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

”I stedet for at tvinge den enkelte borger til at arbejde til en bestemt alder og derefter pludselig forlade arbejdsmarkedet, vil vi gøre det muligt at trappe ned i et tempo, som passer den enkelte. Det vil altid kunne betale sig at arbejde, selv nogle få timer, hvis man kan klare det,” slutter Per Schultz-Knudsen.

Læs programmet

Der er lukket for kommentarer.