Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Nyt socialpolitisk program:
Rejsehold overfor nomadefamilier

Tonny NielsenPressemeddelelse:

Et nationalt rejsehold, der kan sættes ind, når en såkaldt nomadefamilie kommer i en kommunes søgelys, er et af de nye tiltag, som CenterPartiet peger på i et nyt socialpolitisk program, der handler om, hvordan samfundet kan hjælpe børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra “normalområdet”.

“Rejseholdet skal følge nomadefamilierne på tværs af kommunegrænserne og dermed fjerne familiernes motivation til at rejse fra den ene kommune til den anden for at slippe for de sociale myndigheders indgriben i familiens liv,” konstaterer CenterPartiets socialpolitiske ordfører, Tonny Nielsen, Oue.

Han peger på, at et sådant rejsehold ville have kunnet gøre en stor forskel i den meget omtalte Brønderslev-sag, der i øjeblikket er for retten, og hvor familien var i søgelyset hos de sociale myndigheder både på Lolland, i Skanderborg og i Brønderslev. Men hver gang lykkedes det familien at slippe ud af søgelyset ved at flytte til en ny kommune og udnytte, at en ny socialforvaltning skulle begynde helt forfra.

“Formålet med rejseholdet er at sikre en fortsat støtte til såvel børn som voksne i familien, uanset bopæl. Samtidig skal pengene følge familierne på tværs af kommunegrænserne, så kommuner har fokus på indsatsen for at støtte familierne. I stedet for, som vi har set i Brønderslev-sagen, ligefrem at motivere familien til at flytte til en anden kommune, for dermed at spare penge,” siger Tonny Nielsen.

Et af kerneområderne for CenterPartiet er en styrkelse af civilsamfundet og de sociale organisationers muligheder for at præge samfundet med deres engagement, ansvarsfølelse for medmennesker og ønske om at møde det enkelte menneske med respekt og tillid. Derfor har organisationerne i civilsamfundet naturligvis også en central rolle i partiets indsats for udsatte børn, unge og familier.

“Vi ønsker at inddrage de frivillige foreninger og organisationer, som har erfaring og ekspertise på området. For os ville det synes helt natuligt, hvis det var en af de organisationer, som stod bag rejseholdet. Til finansiering heraf vil vi sikre en statslig pulje,” fortæller Tonny Nielsen.

“En gennemførelse af de mange initiativer til hjælp for udsatte familier, som vi peger på i programmet, vil her og nu naturligvis betyde øgede offentlige udgifter, men på længere sigt vil den have en langt større virkning end både regeringens og S-SF’s 2020-planer. Både økonomisk, og når vi taler om borgenes tryghed,” siger Tonny Nielsen og peger på, at alle undersøgelser viser, at en tidlig indsats giver børn og unge større mulighed for at klare sig godt senere i livet og dermed bl.a. undgår at blive kriminelle.

Der er lukket for kommentarer.