Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Målrettede og nænsomme tilbud

Ibrahim GøkhanAf Ibrahim Gøkhan, Politisk landsformand:

Jeg tænker gang på gang, om denne regering har noget at byde på angående de forskellige problemer som befolkningen dagligt prøver at kæmpe med. Så som arbejdsløshed, sociale problemer og lign.

Regeringen forbavser mig gang på gang med sine useriøse og ugennemtænkte forslag.

Regeringen begyndte med starthjælp, loft over kontanthjælp 300 timers og 450 timers reglen – og nu tænkes der på en indslusningsløn til flygtninge og indvandrer, som kun udgør halvdelen af mindstelønnen. Hvilket er et helt uanstændigt forslag.

Hvad vil Venstre egentlig opnå med det? Lytter de aldrig til statens egne institutioner?!

En undersøgelse ved navn “fattigdom og social eksklusion” foretaget af Jørgen E. Larsen socialforskningsinstituttet i 2005 kommer frem til, at de udsatte grupper findes “blandt de enlige, de arbejdsløse, de ældre, og blandt de etniske minoriteter”.

De nyeste tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at siden 2000 er der kommet 67.000 flere fattige i Danmark. Det samlede antal fattige er på over 200.000.

D.v.s. at ovennævnte grupper er i utrygge sociale og økonomiske rammer, og nogen af dem føler sig helt ekskluderet fra samfundet på grund af den dårlige social- og arbejdsmarkedspolitik.

Danmark og danskerne har generelt taget og tager fortsat afstand fra udnyttelse af mennesker. Ex. lettiske og ukrainske landsbrugsmedhjælpere, polske bærplukkere og håndværkere – og nu også fra Venstres forslag om udnyttelse af herboende indvandrer og flygtninge.

Jeg tror ikke, at nogen anstændige arbejdsgivere vil være med til det useriøse forslag.

CenterPartiet mener, at alle begrænsninger bør afskaffes med det samme, og i stedet skal de svageste kontanthjælpsmodtagere hjælpes tættere på arbejdsmarkedet, gennem målrettede og nænsomme tilbud som bl.a. uddannelse, praktik, og rådgivning til begge parter.

Vi skal turde tænke nyt, turde have tillid til, at sagsbehandlere og jobkonsulenter véd, hvad der er behov for, og turde lad dem individualisere tilbuddene til den restgruppe, der endnu ikke er kommet ud på arbejdsmarkedet.

CenterPartiet vil afskaffe alle uligheder og fattigdom i Danmark og ønsker, at 2010-11 bliver året for bekæmpelse af fattigdom og socialudstødelse i Danmark.

Der er lukket for kommentarer.