Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Udkantsområder skal styrkes

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

En region har meddelt og udpeget bestemte busruter, som skal nedlægges. Kommunens mulighed for at bevare ruterne er at betale regionen et millionbeløb.
Det er ren og skær kassetænkning.
Regionerne presser kommuner til at betale dem for forsat at kunne have samme dækning af busruter som hidtil.
Det er ikke hensigtsmæssigt for borgerne, kommunerne eller lokalsamfundene, hvis busruter nedlægges pga. en sådan kassetænkning.
Det er ikke sådan vi støtter lokalsamfundene.
Tværtimod!
Fravær af kollektiv trafik skræmmer folk væk i stedet for at tiltrække folk.

De små landsbyskoler har deres helt egne unikke kvaliteter, ikke mindst når det gælder børnenes sociale udvikling, trivsels-, udviklings- og læringsmuligheder, som jeg tidligere har beskrevet. De er desuden et omdrejningspunkt for de små lokalsamfund, og uden skole er det meget svært at fastholde og tiltrække børnefamilier.

I Norge betales støtte til udkantsområder over skattebilletten. Der kan akademikere fx få nedskrevet deres studiegæld ved at bosætte sig i udkantsområder.
Det ville måske kunne tiltrække yngre læger, hvis vi i Danmark forsøgte os med noget lignende.
I Region Nordjylland har vi stor lægemangel, og i andre regioner er der mennesker, der må finde sig i ikke at have egen praktiserende læge – pga. lægemangel.

CenterPartiet vil støtte op om lokalsamfundene og de nære fællesskaber.
Vi vil bidrage til, at mennesker, som bor i udkantsområder, får lige muligheder for adgang til eksempelvis praktiserende læge som alle andre mennesker i Danmark.
Vi vil bidrage til, at kassetænkning og ufleksible love og principper ikke står i vejen for borgernes muligheder.
Frivillige foreninger og organisationer skal have optimale muligheder også i udkantsområderne.
De små skoler skal ikke nedlægges.
Busruterne skal ikke nedlægges.
Vi vil ikke være med til at skabe lokalsamfund, hvor mennesker uden økonomiske midler til bil eller taxikørsel isoleres uden mulighed for at komme omkring i samfundet.

Mennesker i Danmark skal have lige muligheder for at trives og udvikles – uanset geografisk bopæl.
Lokalsamfundene skal blomstre, og det vil vi i CenterPartiet bidrage til, at de atter kommer til.

Der er lukket for kommentarer.