Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Topstyring, besparelser og fratagelse af rettigheder og støttemuligheder i “aftale”

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi for 2011 er den dårligste aftale, jeg længe har set – den legitimerer de brud på serviceloven, der hidtil har været, økonomien i aftalen er dårligere end hidtil og har slet ikke været til forhandling, og man åbner op for at fratage borgere deres rettigheder. Kommunerne har ingen indflydelse på egne økonomiske rammer. Topstyring fra regeringen dikterer de enkelte kommuners økonomi.

Aftalen er kun for 2011 – så i 2011 har KL forhåbentlig nogle andre at forhandle med, så vi straks kan ændre retning, give mennesker deres rettigheder tilbage og tilføre resurser til at imødekomme vores behov.
Regeringen og KL er “enige” om, at stigende udgifter til det specialiserede socialområde skal tøjles, og regeringen vil fremsætte lovforslag, der sikre, at kommunerne selv kan beslutte, hvilke ydelser de vil tilbyde borgerne.

Kære folketingspolitikere- STEM NEJ. Et “ja” åbner op for, at områder, der i dag er omfattet af serviceloven – den lov der beskriver, hvilken service kommunerne skal tilbyde borgerne – kan fjernes herfra, så udvalgte udsatte grupper dermed fratages deres rettigheder og støttemuligheder – for at spare penge!

I dag må økonomiske hensyn ikke afgøre, hvilket tilbud der gives. Denne del af loven er dog allerede blevet brudt adskillige gange, og kommunernes borgmestre er direkte blevet opfordret til det i forbindelse med anbringelser af børn og unge af tidligere formand for KL, Erik Fabrin (V). I praksis er loven længe blevet brudt – nu vil man lovliggøre disse lovbrud.
Efterlev dog loven i stedet!
Der åbnes op for at fratage udsatte borgere deres rettigheder og sætte økonomiske hensyn over deres liv og helbred, deres trivsels- og udviklingsmuligheder. Det er amoralsk og dybt usolidarisk og en uværdig behandling af borgerne.

I aftalen er punktet “bedre resurseudnyttelse”. Det betyder, at børn, som er henvist til specialundervisning, nu i stedet skal ind i folkeskolen. Det er ikke godt nok! Der er årsager til, at de er henvist til specialundervisning og ikke kunne profitere af folkeskolen.
Med aftalen følger ingen økonomi – derfor er det utopi at tro, at børnene kan profitere af det. Flere elever ind, mens lærere og pædagoger fyres, og yderligere 1,1 milliard skal findes! Børnenes muligheder for læring, videreuddannelse, arbejde – trivsel og udvikling spares væk!

Den aftale skal laves om – og det kan kun gå for langsomt!

Der er lukket for kommentarer.