Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Medmenneskelighed, respekt og anstændighed – Tak

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

“Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle… bare tegnedrengen er i orden…”.
Tønder-sagen og Brønderslev-sagen og behandlingen af de stakkels børn. Antallet af henvendelser til børne- og ungdomspsykiatrien er tredoblet de seneste 10 år! Stress en folkesygdom! Forhold for asylsøgere, offentligt ansatte, forhold på plejehjem og på bosteder for udviklingshæmmede er få eksempler på dette.
Hvor er medmenneskeligheden henne? Hvordan kan vi som samfund tillade os at måle og veje menneskeliv med penge? Er vi økonomisk set ikke en gevinst for samfundet, skal vi finde os i at blive behandlet respektløst og komplet uværdigt og helst gemmes helt af vejen og koste samfundet færrest muligt i kroner og øre. Det kaldes omkostningsneutralitet!

Dagens Danmark er uanstændigt, umenneskeligt, og debatten køres i en retorik, som i den grad taler nedværdigende om visse grupper i samfundet. “Ældrebyrden” er ét ord som eksempel. Tonen i udlændingedebatten er direkte skandaløs. De, der ikke er som, tænker som, eller tjener penge som ledende politikere, synes at blive latterliggjort og sat udenfor på sidelinien. De ekskluderes! Det vil jeg ikke være med til.

CP vil inkludere så mange som muligt i samfundet, vise respekt for individet. Vi vil mere respekt og anstændighed i offentlige debat og væk fra at måle og veje mennesker i kroner og øre.
CP vil arbejde for bedre forhold for daginstitutioner og skoler, kæmpe imod en udhuling af den offentlige sektor og mod private sygeforsikringer.
CP vil arbejde for socialt udsatte børn, unge og voksne, på døgninstitutioner, varmestuer, behandlingshjem og bosteder, med handicappede, udviklingshæmmede, kriminelle, psykisk syge osv. Altså grupper som vi véd findes, men som samfundet synes at lukke øjnene for. Det gør CP ikke!

CP vil et samfund præget af ligeværdighed, respekt, anstændighed og omsorg for medmennesket.
CP ser det enkelte menneske som værende unikt, – en helhed. Et menneske er langt mere end sit problem, end sin diagnose og andet end et nummer i et stort system.
Som ræven siger til den lille prins i Antoine de Saint-Exupérys bog “Den lille prins”: Det væsentlige er skjult for øjet, kun med hjertet kan man se det væsentlige.
Denne sætning er meget rammende for CenterPartiets ånd. Et menneskesyn, der ligger langt fra, hvad skræmmende mange mennesker oplever at blive mødt med i dagens Danmark.
CP søger akut at støtte det enkelte individ, men også gribe fat om problemets rod, forebygge og afhjælpe menneskelig nød ved at påvirke samfundsforholdene, de rammer, love og regler som mennesker lever/dør under.
Er det ikke netop CPs værdier, som er væsentlige, og som vi har brug for?

Der er lukket for kommentarer.