Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Danmark knækker uden ny politisk helhedstænkning

Per Schultz-KnudsenAf landsformand Per Schultz-Knudsen:

Der skal en helt ny politisk helhedstænkning til, hvis affolkningen af udkantsområderne skal hindres.

Det er ikke nok med enkeltstående politiske tiltag. Der er nærmest gået mode i at ville redde udkantsområderne, men CP er fortsat det eneste parti, der har en sammenhængende politik, som kan forhindre, at Danmark bliver delt i A- og B-områder.

Samfundet skal bygges op på helt andre værdier end i dag. Et centralistisk perspektiv er blind for udvikling i ydreområderne. For CP betyder kravet om retfærdighed også lige vilkår mellem mennesker fra forskellige områder. Love skal som mål have at give alle, uanset bopæl eller herkomst, lige muligheder for at få opfyldt deres drømme.

CP ønsker fx., at varerne produceres så tæt på forbrugeren som muligt. Det fremmes ved at lade prisen afspejle transporttiden. Jo længere en vare skal køres fra producent til udsalg, jo højere moms. Det vil dels sikre lokale arbejdspladser, også i udkantsområderne, dels forbedre miljøet. En gris, der køres fra Vestjylland til Tyskland for at blive slagtet for derefter at blive kørt tilbage til en køledisk i Vestjylland, skal koste betydelig mere end en gris, der lever, dør og spises i Vestjylland.

På samme måde skal offentlige investeringer i infrastruktur, uddannelse og anden offentlig service prioriteres efter at give et ensartet grundlag for alle kommuner i landet. Borgere, virksomheder, organisationer og foreninger skal alle inddrages i arbejdet. Selv om problemer og udfordringer kan ligne hinanden i forskellige dele af landet, findes der ikke standardløsninger. Derfor må hver kommune og hver region ud fra egne forudsætninger have mulighed for at bestemme den lokale udvikling. Det kræver et større lokalt selvstyre og et skattesystem, der giver forudsætninger for livskraft og tilvækst i hele landet. Der skal ske en udjævning af skattebyrden mellem forskellige regioner og kommuner, således at borgere i hele landet får samme muligheder for offentlig service.

CP’s programmer indeholder mange flere forslag, der kan vende udviklingen i udkants-danmark.

Der er lukket for kommentarer.