Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Bedre forhold for sagsbehandlerne

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

“Sygedagpengeområdet i kommunerne: Ca 35-50 sygemeldte borgere pr. socialrådgiver. Det vejledende sagstal betyder, at én socialrådgiver kan have ansvar for 35-50 sygemeldte. Hvis der er tale om en blanding af svære og lette sager, opfølgninger på fleksjob- og revalideringssager, kan socialrådgiveren have ansvar for op mod ca. 50 sager. Sådan lyder anbefalingerne for antal sager pr. sagsbehandler fra socialrådgiverforeningen.

Som revalident har jeg oplevet adskillige graverende fejl i sagsbehandlingen i Århus Kommune. Da jeg en dag kom ind til sagsbehandleren for at beklage min nød pga. manglende udbetaling af ydelsen, bad sagsbehandleren mig om forståelse for sin situation. Hun pegede på arkivskabet og spurgte, hvor mange sager jeg troede, hun havde at tage sig af. Hun endte med selv at give mig svaret: Lidt over 300! Ja jeg forstår hendes afmagt overfor sin opgave. Det er dybt, dybt kritisabelt!

At jeg som borger ikke får udbetalt ydelsen, mit og familiens livsgrundlag, er bare ikke godt nok. Var det så bare et enkeltstående tilfælde. Det er menneskeligt at fejle. Mit tilfælde er bare så langt fra enestående, og dette var kun én af rigtig mange fejl. Sagsbehandlere og borgere efterlades i afmagt. Ikke kun i Århus, men mange steder i landet.

Forholdene skal være i orden for sagsbehandlerne – så borgerne får en ordentlig service og værdig behandling. Jeg foreslår, at kommunerne gives økonomisk og personalemæssig mulighed for at overholde socialrådgiverforeningens vejledende sagstal. Et loft over antallet af sager pr. sagsbehandler, der ligger i nærheden af anbefalingerne, synes hensigtsmæssigt for såvel sagsbehandlere som borgere.

Jeg forstår så udmærket de mennesker, der hyrer en privat sagsbehandler i stedet for at benytte sig af det offentlige – men jeg synes, det er forkert af regeringen at underminere det offentlige på dén måde. Jeg synes, det er rimeligt at forlange, at alle skal have mulighed for ordentlig sagsbehandling uden skelen til privatøkonomien. I mine øjne får de, der i forvejen har penge og overskud til at hyre en privat sagsbehandler, bedre mulighed for at modtage ydelser fra det offentlige, end de, som ikke har. Sidstnævnte risikere hyppige skift af – samt overbebyrdede og stressede sagsbehandlere med 300 andre sager i tankerne – hvilket reducere muligheden for tilfredsstillende sagsbehandling markant.

Der er lukket for kommentarer.