Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Skarp afstand fra Langballes udtalelser

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, kandidat og HB-medlem:

Langballe udtrykker meget klart, hvad DF igennem hele sin eksistens som parti har stået for, og det virker meget populistisk, at Pia Kjærsgaard nu går ud i pressen og undsiger ham.

Dog siger hun kun, at det er dumt at skrive sådan. Hun siger ikke, at hun tager afstand fra disse generaliserende menneskefjendske holdninger. Hun ved, at der ikke er stemmer i dén slags udtalelser – tværtimod. Derfor denne undsigelse. Kun derfor!

Her skinnede de reelle DF grundholdninger vist helt igennem Pias topstyring og ud til befolkningen.

Den skjulte dagsorden kom frem i lyset. Dagsordenen som tydeligt spores i de vedtagne love og i de prioriteringer, der er sket i finanslovsforhandlinger som følge af DFs magtposition.

DF er imod Islam. DF har den form for generaliserende holdninger, at muslimske mænd dræber deres døtre. DF er imod fremmede og ønsker, at alle skal tro, tænke, sige og mene det samme som DF.

Det er ensretning af mennesker som leder tankerne tilbage på Hitlertidens nazisme, hvor jøderne skulle udryddes. Nu er det bare muslimerne, der skal forvises, lægges for had og gerne udryddes.

Et hadsk syn på mennesker. Mennesker de aldrig personligt har mødt. Mennesker og medborgere, som er en del af fællesskabet, det danske samfund.

DF bygger på, at bekæmpe en befolkningsgruppe i stedet for konstruktivt at se på, hvilke muligheder disse mennesker bringer med sig ind i fællesskabet. DF skaber kløfter i stedet for at bygge bro. De splitter befolkningen op i rivaliserende grupper i stedet for at skabe fællesskab og samhørighed. Det er sort/hvid menneskefjendsk tankegang uden plads til nuancer.

CenterPartiet (CP) tager på det kraftigste afstand fra sådanne udtalelser.

CP ser, ud fra et positivt syn på mennesker, os alle som ligeværdige. Alle har krav på respekt og anerkendelse fra alle niveauer i samfundet.

CP ser mangfoldighed i samfundet som en styrke/ikke en trussel eller begrænsning. Centerpartiet er ikke modstandere af nogen befolkningsgruppe.
Vi vil bekæmpe fordomme, had, manipulation, kontrol, snæversyn og generaliseringer.
Vi vil skabe lige muligheder for, at vi alle kan trives, vokse og udvikle os i fællesskabet Danmark.
Vi vil skabe sammenhængskraft og gensidig tillid mellem politikere og medborgere.
Uden omsvøb og skjulte dagsordener.

Der er lukket for kommentarer.