Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Madordning: Nærdemokratiet ude af kraft

Tonny NielsenAf Tonny Nielsen, HB-medlem:

Til min store glæde fik forældre i Århus, som selv har smurt børnenes madpakker, rettens ord for, at de ikke skal beskattes af de 305 kr om måneden, som de indtil nu har lagt ud og har til gode fra kommunen. Således er der håb for, at afgørelsen kommer til at danne præcedens landet over, så forældre har ret til selv at smøre madpakkerne uden også at betale for den obligatoriske kommunale mad i daginstitutionerne.

Jeg hæfter mig ved, at politikerne indtil nu ikke har været til at rokke på trods af protester, og at det er blevet nødvendigt at gå rettens vej for, at folket bliver hørt! Ikke via nærdemokrati eller dialog med lokalbefolkningen! Nej via retten!

, CenterPartiet vil have nærdemokratiet og dialogen med befolkningen tilbage. Vi vil skabe gensidig tillid mellem politikere og medborgere. Politikere er valgt af befolkningen til at varetage befolkningens interesser. At kende medborgernes interesser forudsætter, at politikerne lytter til medborgernes ønsker og gode argumenter. En vis ydmyghed for hvervet som folkevalgt politiker må være til stede.

Man må kunne erkende, at ens egen idé ikke altid er den bedste eller den befolkningen ønsker i stedet for stædigt og krampagtigt at holde fast i sin første indskydelse, ophøje den til lov og ved tvang presse sådanne uønskede love og ordninger ned over hovedet på folk. Magtmisbrug? Jeg har mistet tilliden til regeringen og støttepartiets ledende politikere. Jeg oplever en lille politisk elite, der sidder godt beskyttet og isoleret bag Christiansborg tykke mure og træffer beslutninger på borgernes vegne. Jeg oplever, at afstanden fra medborgerne til denne elite øges så almindelige mennesker ikke kan komme igennem til de ansvarlige. Jeg oplever, at når det en sjælden gang lykkes nogen at komme igennem med kritikpunkter, så bliver de arrogant afvist eller tiet ihjel.

Karen Ellemann! Du har vist, at du har styrke og magt til at tryne forældrene – husk nu bare, hvem der har givet dig den magt og kan tage den fra dig igen! Undertrykkelse har det med at føre til opstand. Jeg forventer, at vælgernes hukommelse er god, og dommen bliver hård til næste valg! Jeg tror, at vælgerne ønsker indflydelse på egen hverdag, igennem dialog at blive lyttet til og taget alvorligt, at få genskabt nærdemokratiet og tilliden mellem befolkningen og politikerne. Jeg forventer, at stemmerne tydeligt afspejler dette.

Der er lukket for kommentarer.