Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Godt gået Maria Mawla!

Af HB-medlem Tonny Nielsen:

Skønt at Maria Mawla fik lov til på TV2News klogt og dygtigt at modargumentere/tage til genmæle på en ellers ensidig, generaliserende kritik af hende og andre muslimer fra visse politikeres side. Godt gået Maria!

Maria engagere sig og bidrager blandt andet til fællesskabet, Danmark, med et stykke samfundsnyttigt frivilligt arbejde. Hun var glad for hjemmeværnet og hjemmeværnet var glad for hende – den første muslim i hjemmeværnet. Det fandt personer fra et politisk parti uacceptabelt og omstødte ledelsens beslutning om at hun gerne måtte bære tørklæde. At bære tørklæde blev defineret som kvindeundertrykkende. Maria følte sig ikke undertrykt og bad om undskyldning.

Maria pointerede at visse politikere selv skaber og formulere definitioner på ord og begreber. Hun har ret. Et ord som politikeren blandt andet har fået galt i halsen er ordet “integrationsproces”. Det vidner udtalelsen; “…Integrationsproces skal foregå på danske præmisser” om. Def. på integration: “integration, hvor minoritetsgrupperne og majoritetsgrupperne i den pluralistisk integration gensidigt tilpasser sig hinanden – eller i smeltedigelintegrationen, hvor der opstår et flerkulturelt samfund på baggrund af mangfoldigheden af etniske kulturer.”

Skal minoriteter blive ligesom majoritetsgruppen – tvunget eller frivilligt, så er der tale om et helt andet ord, nemlig “assimilation”!

Selvsamme politiker udtalte videre “V og SF har svigtet de danske værdier” – Han definerede lige vores alle sammens “danske værdier”. Jeg og, Maria Mawla er danske ligesom politikeren. Dog har vi vidt forskellige værdiesæt, moralske og etiske normer. At en politiker tillader sig at tage patent på danskhed ved at ophøje egne værdier til DE DANSKE VÆRDIER bryder jeg mig ikke om.

Politikere skal varetage borgernes egne interesser og lade os selv søge vores erfaringer, viden og indsigt til at danne grundlag for vores værdier og holdninger. Jeg ser alle mennesker som ligeværdige uanset køn, alder, race, etnisk oprindelse, seksuel orientering, job eller ikke job, syg eller rask. Alle mennesker har noget positivt at bidrage med til fællesskabet. Mangfoldighed er en styrke – ikke en trussel. Det samme er frivilligt arbejde. Det er for mig af meget stor værdi. Dels løser frivillige store samfundsopgaver samtidig med at det bidrager til inkludere mennesker i fællesskabet Danmark.

Desuden er det prisværdigt og af stor demokratisk værdi at man i medierne høre begge parters synspunkter – også “den lille mand på gaden”.

Der er lukket for kommentarer.