Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

Børn er hele mennesker!

Af HB-medlem Tonny Nielsen:

Eksperter kan ikke længere anbefale daginstitutionerne.
Børnene overlades i for høj grad til sig selv, og det går ud over børnene, deres koncentration, sproglige udvikling og evne til at indgå i sociale relationer. De bliver også dårligere til at løse problemer og styre deres temperament. Der mangler tid til nærvær og fordybelse med børnene.
Rasmus Willig mener, det er utroligt, at politikere tror, de kan organisere børnepædagogisk arbejde effektivt som dåser på samlebånd.

Undertegnede skrev i brev til avisen for godt 2 år siden “Hvem trøster dit barn?” om, at jeg som studerende i en århusiansk børnehave var alene på legeplads med 38 børn. Det umuliggør at imødekomme børns behov. Rasmus Willigs undersøgelser viser bl.a., at børn får sut i stedet for omsorg, – må tisse i bleen, fordi voksne ikke har tid til toiletbesøg. Konsekvens af prioritering af økonomi over menneskers livskvalitet? Omsorgssvigt? At se os som dåser på samlebånd eller robotter, der kasseres, når den økonomiske nytteværdi er væk er umenneskeligt.

Ingen lytter til pædagogernes “brok”. Pædagogerne henvender sig ikke ad den rette vej med deres kritik.
Kan det skyldes, at vi oplever ikke at blive taget alvorligt?
Er vi blevet afmægtige?
Vejen fra børnehavepædagog til de ansvarlige er gjort længere og mere omstændig. Ledere referere til områdeledere (for 4-5 institutioner), som referere til kommunen, som presses af besparelser. De kan ikke gøre noget – Politikerne kan.
Centerpartiet vil lytte. Pædagoger er de virkelige eksperter, der oplever børnenes hverdag i institutionerne.

I Centerpartiet ser vi mennesker (i alle livets faser) som ligeværdige. Vi ser os alle som hele mennesker (også børn!) med såvel fysiske, psykiske, åndelige og sociale behov og behov for anerkendelse fra vore nærmeste (individniveau), fra arbejdsplads og i vores fritidsliv (organisationsniveau) og fra stat/kommune (samfundsniveau).
Beslutninger skal træffes så tæt på os, at vi oplever os som medborgere med indflydelse på eget liv.
Vi kræver flere pædagoger og helt anderledes forhold for børn og pædagoger.

Der er lukket for kommentarer.